Welke wetten en regels veranderen in 2021? Trouw publiceert het en ik deel het graag met je

Welke wetten en regels veranderen in 2021? Werkenden gaan er iets op vooruit – zolang ze hun baan behouden.

Van een kentekenplaat voor tractoren tot het schrappen van reclame rondom kinderprogramma’s van de NPO. Deze wetten en regels veranderen in 2021. Wat dit voor het loonstrookje betekent, is nog ongewis.

Werk & inkomen

Ieder jaar berekent het kabinet hoe het loonstrookje van de burger er ­komend jaar ongeveer uit komt te zien en ieder jaar gaat die boodschap gepaard met een waarschuwing: de voorspellingen zijn altijd een tikje onzeker. Dit keer melden minister Wouter Koolmees (sociale zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (financiën) dat ‘de ontwikkelingen van de loonstrookjes met grote voor­zichtigheid moeten worden bezien’. De aanhoudende coronacrisis maakt de toekomst voor veel mensen on­gewis. “Werknemers zien alleen een loonstrookje in januari als zij hun baan kunnen behouden”, aldus Koolmees en Vijlbrief. Ook de ­koopkrachtcijfers moeten daardoor ‘met nog meer nuance’ worden bezien dan ­gebruikelijk.

• Het kabinet wil werkenden met een lager of middeninkomen meer belonen. Daarvoor wordt het belastingtarief van de eerste schijf verlaagd van 37,35 naar 37,10 procent.

• De algemene heffingskorting stijgt in 2021 met maximaal 126 euro. Ook hier profiteren de midden- en met name de lagere inkomens van.

• De voor 2022 geplande verhoging van de arbeidskorting gaat al dit jaar in. Ook dit komt werkenden ten goede. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van ­inkomen en leeftijd.

• De ouderenkorting gaat omhoog, tot maximaal 1703 euro. Deze ­korting is bedoeld voor mensen die inkomsten hebben boven op hun AOW-uitkering, tot een maximum van 49.000 euro. Wie meer ­verdient, heeft geen recht op een ouderenkorting.

• De maximale inkomensafhanke­lijke combinatiekorting daalt met 66 euro naar 2.815. De reden is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat meer mensen in aanmerking moeten komen voor deze korting. Het kabinet wil de maatregel ‘betaalbaar houden’. Deze korting is ­bestemd voor ouders van jonge ­kinderen, die boven een bepaald minimumbedrag verdienen.

• De vermogensbelasting gaat omlaag. In 2020 moest nog belasting betaald worden over spaargeld ­boven 30.846 euro (of 61.692 ­samen met de fiscale partner). In 2021 gaat de zogeheten heffingsvrije voet omhoog naar 50.000 ­euro, of naar een ton als iemand een partner heeft.

• De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jonge gehandicapten, de Wajong, wordt eenvoudiger. Zij krijgen een hoger inkomen, wanneer zij (meer) gaan werken. Ook kunnen zij hun uitkering blijven ontvangen wanneer zij een studie gaan doen. Volgens de overheid zijn de regels nu te ingewikkeld. Veel Wajongers zijn bang om het recht op hun uitkering te verliezen, ­wanneer zij gaan werken.

• Het kabinet voert – opnieuw – een vliegbelasting in. Passagiers die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekken, betalen voortaan een opslag van 7,85 euro op hun ticket. Overstappers betalen deze belasting niet. De vliegtaks is een politiek gevoelig onderwerp, dat zwaar belobbyd wordt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook vracht­verkeer deze taks zou moeten ­betalen, maar dat plan is gesneuveld. Het kabinet is gevoelig voor het ­argument dat vrachtvliegtuigen zouden kunnen uitwijken naar luchthavens in Duitsland en België.

• Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe belastingmaatregel, de ­Baangerelateerde Investeringskorting (Bik). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in ­deze tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines. De Bik is vanwege kritiek uit de Kamer iets aangepast, waardoor het midden- en kleinbedrijf er meer van profiteert.

• De AOW-leeftijd blijft in 2021 staan op 66 jaar en 4 maanden.

• Ex-kankerpatiënten kunnen zich in 2021 makkelijker laten verzekeren. Als iemand 10 jaar ziektevrij is, mogen verzekeraars de ziekte niet langer laten meewegen bij de hoogte van verzekeringspremies. Voor jongeren tot 21 jaar geldt een termijn van 5 jaar.

Zorg

• Roken wordt opnieuw duurder. De prijs van een pakje van 20 ­sigaretten gaat 12 cent omhoog, een pakje shag van 50 gram met 30 cent. In 2023 moet een pakje ­sigaretten 10 euro kosten.

• Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering blijft 385 euro

Onderwijs

• Met een nieuwe wet wil het kabinet scholen meer laten aansluiten bij de wensen van ouders. Vanaf 1 juni kunnen initiatiefnemers een school stichten op basis van een ­pedagogische of levensbeschouwelijke grondslag. Tot nu toe was het moeilijk een school te stichten op andere dan religieuze gronden. Voor de school wordt opgericht, ­inspecteert de onderwijsinspectie of er voldoende animo is en of de onderwijskwaliteit gewaarborgd is.

• Vanaf volgend schooljaar kunnen ook basisscholen een licentie ­aanvragen voor dans- en muziekonderwijs. Daarmee kunnen zij aansluiting zoeken bij één van de twaalf bestaande specialistische dans- en muziekscholen in het voortgezet onderwijs en hbo, waar leerlingen worden opgeleid tot professioneel musicus of danser. Ook komt er een reiskostenregeling voor deze leerlingen.

• In 2021 gaat er 210 miljoen euro naar scholen voor extra begeleiding aan leerlingen tijdens de corona­crisis. Basis- en voortgezet onderwijs en mbo’s kunnen het geld ­aanvragen voor het inzetten van extra (tijdelijk) personeel en ­ondersteuning of voor het geven van extra online lessen.

Media

• Tijdens de programmering van ­kinderprogramma’s op de publieke omroep zal geen reclame meer te zien zijn. Ook mag de NPO online geen reclames meer tonen. Dit zijn de eerste stappen in de afbouw van reclame bij de omroepen. Vanaf 2022 wordt de reclame op publieke zenders stapsgewijs gehalveerd.

Leefomgeving

• Per 8 januari zijn pelsdierhoude­rijen in Nederland verboden. Het is dan niet toegestaan om nog langer dieren zoals nertsen te houden voor bontproductie. Oorspron­kelijk zou het verbod in 2024 ingaan, maar na de vele coronabesmettingen op nertsenfokkerijen is dit naar voren gehaald. Nertsenhouders ontvangen compensatie.

• Tractoren moeten voortaan ook een kentekenplaat hebben en ­geregistreerd staan. Anders mogen zij niet de openbare weg op. Alle nieuwe landbouw- en bouwvoertuigen krijgen een kenteken, ­bezitters van tractoren krijgen een jaar de tijd om een nummerbord aan te vragen.

• Auto’s van 50 jaar of ouder hoeven in het nieuwe jaar geen apk-keuring meer te ondergaan. Met deze maatregel wil het kabinet de lasten van oldtimer-eigenaren verlichten. De apk-plicht blijft wel gelden voor oude taxi’s, ov-auto’s en ­voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

• Vanaf het nieuwe jaar gelden er in de Europese Unie nieuwe regels voor drones. Zo is het voor recreatieve dronevliegers verplicht om het toestel te registreren. Ook ­gelden er aparte regels voor drones met laag risico op ongelukken en drones met veel risico. De eisen voor die laatste categorie zijn vergelijkbaar met die voor de bemande luchtvaart. Voor de meeste drones wordt het halen van een vaardigheidsbewijs verplicht en er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar voor het besturen van het grootste deel van de toestellen in de laagste risicocategorie.

• Komend jaar gaat de CO2-heffing in voor de industrie. Die belasting moet bedrijven ertoe aanzetten om te verduurzamen. Hoe meer ze ­uitstoten, hoe meer belasting ze moeten betalen. De heffing is voor het kabinet een middel om de ­doelen uit het klimaatakkoord te halen. De eerste jaren geldt er voor bedrijven nog een vrijstelling, in de vorm van dispensatierechten. ­Vanwege de coronacrisis wil het ­kabinet de industrie een steuntje in de rug geven. Volgend jaar hoeft nog geen bedrijf te betalen voor de CO2-uitstoot. In de jaren daarna worden de dispensatierechten ­afgebouwd. Het kabinet verwachtte rond Prinsjesdag dat in 2024 alle bedrijven een CO2-heffing ­betalen.

Wonen

• Huurders die een te hoge huur betalen voor hun corporatiewoning, kunnen in 2021 een eenmalige huurverlaging aanvragen. Zij kunnen dit doen wanneer zij minder zijn gaan verdienen, terwijl zij al in de woning woonden. Ook kan een huurder een verlaging aanvragen wanneer hij of zij in de woning trok, voordat corporaties begonnen met het toewijzen van woningen op basis van inkomen.

• Voor mensen met een inkomen ­boven 68.507 euro gaat de hypotheekrenteaftrek omlaag van 46 naar 43 procent.

• Het kabinet wil starters en doorstromers op de woningmarkt meer kansen op een geschikte woning bieden. Daarom wordt voor kopers van 18 tot 35 jaar de overdrachtsbelasting afgeschaft. Dit was 2 ­procent. Wie ouder is dan 35 ­betaalt dit percentage nog wel. En ­beleggers die niet in hun gekochte huis gaan wonen, gaan 8 procent overdrachtsbelasting ­betalen. Dit moet speculatie op de woningmarkt ontmoedigen.

• Het regelen van een energielabel voor uw huis wordt iets inge­wikkelder en daardoor ook duurder. Huiseigenaren konden dit ­online regelen, maar vanaf nu moet er een energieadviseur langskomen om het label vast te stellen. Geschatte kosten voor een huis: 190 euro. Voor een appartement: 100 euro.

• Wie gebruik wil maken van de ­Nationale Hypotheek Garantie (NHG), kan dat doen voor wo­ningen die niet duurder zijn dan 325.000 euro. Deze grens lag op 310.000.

Corona

• Ook 2021 zal nog voor een groot deel in het teken staan van het corona­virus. De beperkingen die eind 2020 ingingen, lopen door in het nieuwe jaar. De huidige lockdown loopt af op 19 januari. Mogelijk wordt deze, of een deel van de geldende maat­regelen, verlengd als de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames tegen die tijd nog niet voldoende ­zijn gedaald. Daarover zal het kabinet naar verwachting op 12 januari een persconferentie houden.

• Ook geldt nog tot zeker half maart het dringende advies om alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland te maken. Vakanties naar wintersportgebieden worden dus ­afgeraden.

• Na coronajaar 2020 moet 2021 het jaar worden waarin er langzamerhand meer mogelijk wordt. Door grootschaliger testbeleid en vooral door vaccinaties. Op 8 januari worden de eerste Nederlanders ingeënt tegen het coronavirus. Op 4 januari worden hiervoor de uitnodigingen verstuurd aan zorgmedewerkers die ouderen en kwetsbaren verzorgen. Zij moeten een ‘beschermende ring’ gaan vormen rond de mensen voor wie het virus het gevaarlijkst is. Het Pfizer-vaccin dat zij krijgen, bestaat uit twee vaccinatieronden. Drie ­weken na de eerste prik worden gevaccineerden nog een keer ingeënt. Met de ruim 500.000 vaccins die ­Pfizer in eerste instantie levert, ­kunnen dus zo’n kwart miljoen mensen gevaccineerd worden.

• In de loop van het eerste kwartaal komt volgens planning ook de eerste lading van zo’n 390.000 Moderna-vaccins naar Nederland. Het kabinet wil daarmee ouderen en kwetsbaren laten vaccineren. Ook dit vaccin wordt in twee doses toegediend. In totaal heeft Nederland 6,2 miljoen Moderna-vaccins besteld. Van het Oxfordvaccin, dat in de loop van volgend jaar op de markt moet komen, heeft Nederland de meeste ­doses besteld: 11,7 miljoen.

• De verwachting is dat tijdens het tweede en derde kwartaal groot­schalig ingeënt kan worden. Dan zouden ook de coronabeperkingen steeds verder afgebouwd kunnen worden.

Eindejaarstips 2019 van de Consumentenbond

Ken je de nieuwsbrief van de Consumentenbond al? Op hun website kun je je ervoor aanmelden.

Hun beste eindejaarstips om te besparen op je belastingen van dit jaar deel ik hieronder met je. Overigens staat hun volledige lijst met tips ook op de website. Handig!

 1. Doe belangrijke uitgaven nog dit jaar
 2. Maak je (klein)kinderen blij met een schenking
 3. Los extra af op je hypotheek

Doe je schenking nog dit jaar

Hoe houd je de fiscus buiten de deur bij schenkingen? Bijvoorbeeld door de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting. De kinderen besparen daardoor later erfbelasting en zelf verlaag je je vermogen in box 3.

Alle vrijstellingen

Leg je gift voor 5 jaar vast

Maak je periodiek een bedrag over naar een goed doel en wil je dit voorlopig blijven doen? Overweeg dan om dit voor 5 jaar vast te leggen. Op die manier zijn je giften namelijk volledig aftrekbaar, zónder drempel.

Wat is mijn voordeel?

Help je kind aan een huis

Wil je je kind of een andere dierbare financieel helpen? Bekijk hoeveel je belastingvrij mag schenken voor een huis. Soms is het aantrekkelijker om je familie geld te lenen.

Hoeveel kan ik schenken?

Belasting en schenken?

Het boek Slim schenken geeft onder andere informatie over de fiscale gevolgen voor de schenker en de ontvanger, de aangifte schenkbelasting en tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting. Lees nu gratis het eerste hoofdstuk.

Koop het boek
Tip van belastingexpert Asha
Heb je meer dan €30.846 (voor stellen €61.692) op de bank en een kleine schuld? Los dan af voor belastingvoordeel. Doe je het vóór de jaarwisseling, dan heb je daar bij de aangifte over 2020 profijt van.

Bron: Consumentenbond.nl

Wijzigingen in 2019

Ben je ook zo benieuwd naar de nieuwe belastingregelingen voor 2019? Ik heb het voor je opgezocht. Na 1 januari 2019 wil het kabinet de huidige vier schijven van de inkomstenbelasting vervangen door twee schijven. De vlaktaks komt dus al in zicht. Het tarief in de eerste schijf wordt 36,93% over een inkomen tot €68.600 en daarboven wordt de heffing 49,5%. Beide tarieven gaan dus omlaag.

Hieronder de belangrijkste financiële maatregelen uit het regeerakkoord (bron: Consumentenbond).

Belastingen

Voordelen

 • Er komen minder belastingschijven: een van 36,9% voor inkomens tot €68.600 en een van 49,5% voor alles daarboven. AOW’ers krijgen een derde schijf van 19% voor inkomen tot €35.000 (2019).
 • Het eigenwoningforfait wordt verlaagd van 0,75% naar 0,6% van de WOZ-waarde (2020).
 • De vrijstelling voor periodieke schenkingen aan goede doelen (ANBI-instellingen) blijft bestaan. Ook de verhoogde vrijstelling (125%) voor culturele schenkingen blijft na 2018.
 • De onbelaste vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van €1500 naar €1700 per jaar (2019).
 • De algemene heffingskorting gaat omhoog. De arbeidskorting ook, maar vooral voor lagere inkomens (2019).
 • De vrijstelling voor vermogen stijgt van €25.000 naar €30.000 en het tarief voor de eerste €75.000 daalt naar ongeveer 0,6% per jaar (2018).
 • Papieren post moet mogelijk blijven. Er komen aanpassingen in mijnoverheid.nl, ook om anderen te kunnen machtigen.

Nadelen

 • Er komt een box 1-heffing voor de eigen woning. Het positieve saldo tussen het eigenwoningforfait en de rente (plus canon) wordt belast in box 1. Dit gaat stapsgewijs gedurende 30 jaar vanaf 2019.
 • Bij dure woningen weegt de nieuwe box 1-heffing zwaar, door het forfait van 2,35% voor de woningwaarde boven €1,05 miljoen. Een huis van €2 miljoen kost maximaal €14.000 per jaar in 2048.
 • De hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten dalen stapsgewijs naar het lage belastingtarief van 36,9% (vanaf 2020).
 • Het belastingtarief in box 2 stijgt van 25% naar 27,3% in 2020 en naar 28,5% in 2021.
 • De fiscale aftrek voor scholingskosten verdwijnt (2018 of 2019).
 • Het lage btw-tarief stijgt van 6% naar 9% (2019).

Wonen (zie ook Belastingen)

Voordeel

 • De energiebelasting voor elektriciteit daalt met €30 (op basis van 4200 KWh verbruik) per jaar (2019).

Nadelen

 • De energiebelasting gaat omhoog met €45 per jaar voor gas (op basis van 1500 m3 verbruik per jaar) en de belastingteruggave energiebelasting daalt met €51 per jaar (2019).
 • De aftrek voor onderhoud van monumentenpanden verdwijnt in 2019. Er komt een nieuwe compensatieregeling.
 • De salderingsregeling voor mensen met zonnepanelen op hun dak verdwijnt. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats (2020).

Pensioen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De pensioenopbouw wordt leeftijdsafhankelijk. Bij het stijgen van de leeftijd daalt de jaarlijkse opbouw (mogelijk al vanaf 2020).
 • De mogelijkheid om het pensioenvermogen ineens op te nemen, wordt onderzocht.

Werk

Voordelen

 • Vaders krijgen 5 dagen (in plaats van 2) betaald ouderschapsverlof na de geboorte van een kind (2019). Vanaf juli 2020 is 5 weken extra verlof mogelijk tegen 70% salaris (maximaal dagloon).

Kan positief en negatief uitvallen 

 • Er komt een fiscaal vrijgestelde leerrekening via de werkgever. De werknemer stort hier ook geld op. Dit kan ten koste gaan van het scholingsbudget van de werkgever.
 • Werkgevers moeten hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden (in plaats van na 2 jaar). Soms leidt minder dan 6 maanden tussen opeenvolgende contracten niet tot optelling.
 • Bij werkgevers met hooguit 25 personeelsleden wordt de Ziektewet verkort van 2 naar 1 jaar.

Nadelen

 • Het ontslagrecht wordt versoepeld door de opstapeling van ontslaggronden die afzonderlijk niet zwaar genoeg zijn voor ontslag.
 • De ontslagvergoeding daalt, behalve voor 50-plussers en bij opstapeling van ontslaggronden.

Sociale zekerheid

Voordeel

 • De IOW-uitkering voor mensen die vanaf 60 jaar in de WW belanden, wordt verlengd met 4 jaar tot 2024. De grens van 60 jaar wordt geleidelijk verhoogd.

Nadelen

 • De criteria voor volledige arbeidsongeschiktheid worden zwaarder, en (deels) gaan werken wordt straks afgedwongen via de hoogte van de uitkering (2019).
 • De uitkering via de Ziektewetuitkering wordt voor uitkeringsgerechtigden lager door het schrappen van de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Zorg

Voordelen

 • Het eigen risico blijft de komende vier jaar bevroren op €385.
 • De vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in het verzorgingshuis (Wlz-instelling) daalt van 8% naar 4% (2019).
 • Wie Wmo-zorg gebruikt, betaalt een vast bedrag van €17,50 per vier weken (2019).
 • De eigen bijdrage voor vergoede geneesmiddelen is maximaal €250 per jaar (2019).

Nadeel

 • De premie voor de zorgverzekering stijgt de komende jaren door het bevriezen van het eigen risico.

Ouderen

Kan positief en negatief uitvallen 

 • De ouderenkorting wordt verhoogd en niet langer ineens verlaagd bij een inkomen van 35 mille. Er vindt dan een geleidelijke afbouw plaats (2019).

Gezinnen

Voordelen

 • De kinderbijslag gaat omhoog met €85 per jaar (2019).
 • De kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget worden ruimer (2019).

Alleenstaanden

Nadeel

 • De zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt lager door de veranderingen in de inkomstenbelasting. Partners met zorgtoeslag worden wel gecompenseerd (2019).

Zelfstandigen

Voordelen

 • Zelfstandigen die meer dan €15 tot €18 per uur verdienen, kwalificeren eerder als zelfstandigen; vooral als het uurloon boven €75 ligt. De wet DBA wordt niet ingevoerd.
 • Zelfstandigen die meer dan 3 maanden ergens werken en maximaal €15 tot €18 per uur verdienen, hebben altijd een dienstverband.

Nadeel

 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 geleidelijk verlaagd, zodat uiteindelijk het maximale voordeel met ongeveer €900 daalt naar €2700 per jaar.

Jongeren

Voordeel

 • Jongeren kunnen tegen een kleine vergoeding vrijwillig maatschappelijke diensttijd vervullen. Zij krijgen daarna voorrang bij sollicitaties bij de overheid en misschien ook bij bedrijven (2018).

Studenten

Voordeel

 • Het collegegeld voor eerstejaarsstudenten wordt gehalveerd, van €2000 naar €1000 (2018). PABO-studenten krijgen de eerste 2 jaar een gehalveerd tarief.

Nadeel

 • De rente op de studieschuld is vanaf 2019 niet langer gebaseerd op de 5-jaars staatsrente, maar op de 10-jaarsrente (scheelt 0,6% tot 1% per jaar).

Slim het nieuwe jaar in

Het loopt alweer tegen het einde van het jaar en dat is een goed moment om te kijken of u nog belasting kunt besparen. De belangrijkste maatregel voor 2016 is het vervallen van de ouderentoeslag op het spaartegoed van een gepensioneerde. Dit betekent dat uw spaargeld vanaf 1 januari 2016 is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing tot een bedrag van €21.437 per persoon. Het recht op huurtoeslag komt te vervallen als een echtpaar samen meer bezit in box 3 heeft dan €42.874. Als u hier net iets overheen komt, zijn er wat eenvoudige maatregelen mogelijk.

Hoe kunt u uw box 3 vermogen verlagen zonder daar armer van te worden?

 • betaal uw openstaande aanslagen en nota’s voor 31 december.
 • plan grote uitgaven nog dit jaar. 
 • los af op de hypotheek, voorzover boetevrij. 
 • betaal uw premie zorgverzekering voor heel 2016 voor 31 december dit jaar. 
 • u kunt een uitvaartverzekering afsluiten tot een bedrag van €6.921 per verzekerde, alleen uit te keren bij overlijden. Als u meer polissen heeft, worden ze samengeteld.

Belastingvrij schenken aan uw kinderen mag dit jaar tot €5.277 per kind. In 2017 wordt de hogere vrijstelling tot €100.000 weer van kracht, overigens op voorwaarde dat de Eerste Kamer het belastingplan goed gaat keuren. Verder kunt u aan uw kinderen schenken en vervolgens dat geld weer teruglenen, u moet dat bij een notaris vastleggen. Dit zijn een paar mogelijkheden om spaartaks te minderen en toeslagen veilig te stellen. Als u hierover vragen hebt mag u mij natuurlijk altijd bellen.

Ik wens u prettige feestdagen en ik zie u begin volgend jaar weer graag voor het invullen van uw aangifte.